Affärsjuridik

Affärsjuridik

Advokatfirman har stor erfarenhet av att hjälpa såväl små som stora företag inom en rad områden som rör affärs-, företags- och bolagsjuridik. Vi bistår med rådgivning och biträde vid bildande av bolag, vid upplösande av bolag, i obeståndsfrågor, upprättande och granskning av avtal m.m.

Arbetsrätt

Inom arbetsrätten gäller speciella spelregler. Om Du som arbetsgivare överväger omstrukturering, uppsägning eller anställning av personal, rekommenderas Du att kontakta advokat eller jurist innnan du verkställer något beslut. Advokatfirman har stor erfarenhet av rådgivning samt avtalsskrivning och har företrätt såväl arbetsgivare som arbetstagare i både förhandlingar och i domstol.

Affärsjuridik

Bolagsbildning

När du ska starta upp en verksamhet är det flera viktiga frågor Du måste ta ställning till. Kontakta oss så vägleder vi Dig i frågor om t.ex. företagsform. Vi hjälper också till med registrering, upprättande av avtal samt bokföring. Enligt de nya reglerna för aktiebolag är kapitalkravet sänkt till 50 000 kr. Under vissa förutsättningar är det inte längre krav på att ett aktiebolag skall ha en revisor.

Tvistemål

Om man driver näringsverksamhet är det ibland oundvikligt att man hamnar i tvister med kunder, leverantörer eller partners. Det är viktigt att man har bra avtal med sina affärsrelationer, men det är inte alltid en garanti för att undvika tvister. Vi har stor erfarenhet av tvistelösning både i domstol och utanför.

Ofta täcks rättegångskostnaderna av Er rättskyddsförsäkring.

Vi hjälper dig att på ett kostnadseffektivt sätt driva in fordringar. Många gånger går tvister med kunder eller leverantörer att lösa utan att man vidtar några rättsliga åtgärder. Det är viktigt att hantera ärenden om obetalda fordringar hos samarbetspartners och kunder med försiktighet. Oftast vill man fortsätta ha en affärsrelation med motparten även efter avslutat ärende.

Genom vår effektiva inkassohantering kan vi hjälpa Dig och Ditt företag att förbättra likviditeten, både genom att driva in fordringar men även genom att arbeta förebyggande och undvika kreditförluster.

Vi har möjlighet att driva in fordringar i hela norden.

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa Dig och Ditt företag.

Advokatfirman Fernvall, 040- 18 20 40, info@fernvall.se

Advokatfirman Fernvall
Adress: Engelbrektsgatan 6, 211 33 Malmö

Mail: info@fernvall.se
Telefon: 040 – 18 20 40
Telefon:  040 – 627 84 30
Fax: 040 – 627 84 39

 

Skicka din fråga så tar vi kontakt så fort vi kan !

9 + 1 =