Brottmål

Advokat vid brottmål i Malmö & Lund

Är du misstänkt för brott har du många gånger rätt att bistås av en offentlig försvarare. Det gäller såväl under förundersökningen, d.v.s. vid polisförhör o.s.v. som vid rättegång i domstol. För den som är anhållen eller häktad ska offentlig försvarare förordnas om han eller hon begär det. En misstänkt har rätt att själv begära den advokat han eller hon önskar när det kommer till brottmål. Försvararens uppgift är att tillvarata den misstänktes rätt och se till att förundersökningen och rättegången bedrivs rättvist och rättssäkert. Vi på Advokatfirman Fernvall, i både Malmö och Lund, åtar oss denna typ av fall.

Vid misstanke om brott

Om Du misstänks för ett brott bör Du inte delta i ett polisförhör utan att först tala med Din advokat. Du har alltid rätt att begära att Din advokat närvarar vid polisförhör. Om Du har blivit kallad till polisförhör kan Du kontakta polisen och begära att en offentlig försvarare förordnas för Dig.

 Brottmål advokat i Malmö & Lund

Har Du blivit utsatt för ett brott, har Du många gånger rätt till juridisk hjälp genom ett s.k. målsägandebiträde. Målsägandebiträdet tillvaratar Dina intressen i brottmålet och kan föra Din talan om skadestånd. Målsägandebiträde förordnas av tingsrätten, men Du har rätt att själv önska en advokat som ska företräda Dig.

På Advokatfirman Fernvall åtar vi oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och som särskild företrädare för barn i mål då barn är målsägande.

Din advokat för brottmål i Malmö & Lund

Kontakta oss för att höra hur vi kan stå till tjänst.

Advokatfirman Fernvall
Södra Förstadsgatan 32
211 43 Malmö

Mail: info@fernvall.se
Telefon: 040 – 18 20 40
Telefon:  040 – 627 84 30
Fax: 040 – 627 84 39

 

Skicka din fråga så tar vi kontakt så fort vi kan !

6 + 4 =