Internationell privaträtt

Advokathjälp internationell privaträtt

Som Malmöbaserad advokatbyrå med stor erfarenhet av juridiska frågor som berör såväl svenska som utländska, främst danska, förhållanden, kan vi bistå med rådgivning och biträde i ärenden av internationell karaktär. Med andra ord, om du behöver en advokat inom internationell privaträtt kan du kontakta något av våra kontor i Malmö eller Lund.

Lång erfarenhet av internationell karaktär

Vi på Advokatfirman Fernvall har gedigen erfarenhet av bland annat, men ej begränsat till:

  • internationell handel
  • tvistelösning
  • vårdnadstvister där till exempel föräldrarna är bosatta i olika länder
  • dödsbobehandling med internationella frågor

Svenska domar går att verkställa i andra EU-länder och utländska domar går att verkställa i Sverige.

Internationell privaträtt avser frågor om vilket lands domstol som ska pröva en tvist eller vilket lands lag som är tillämplig i en viss fråga.

Kontakta oss gärna om du behöver råd eller har en fråga som rör internationell privaträtt.

Internationell privaträtt advokat i Malmö & Lund

Advokatfirman Fernvall
Södra Förstadsgatan 32
211 43 Malmö

Mail: info@fernvall.se
Telefon: 040 – 18 20 40
Telefon:  040 – 627 84 30
Fax: 040 – 627 84 39

 

Skicka din fråga så tar vi kontakt så fort vi kan !

13 + 7 =