Socialrätt, utlänningsrätt

Tvångsvård

I mål gällande tvångsvård enligt LVU (vård av unga), LVM (vård av missbrukare) eller LPT (vård av psykiskt sjuka) förordnas ett offentligt biträde för den som vårdansökan avser. Det offentliga biträdet betalas av staten och bistår den enskilde och tillvaratar dennes rätt och intressen under processen.

Asylrätt

Den som riskerar utvisning ur landet har ofta rätt till ett offentligt biträde. Det är oftast migrationsverket som förordnar biträde, men den sökande har rätt att önska en viss advokat eller jurist. Om man ansöker om uppehållstillstånd på andra grunder än asyl, kan man också behöva juridisk hjälp. Man får då oftast betala för detta själv.

Advokatfirman Fernvall
Södra Förstadsgatan 32
211 43 Malmö

Mail: info@fernvall.se
Telefon: 040 – 18 20 40
Telefon:  040 – 627 84 30
Fax: 040 – 627 84 39

 

Skicka din fråga så tar vi kontakt så fort vi kan !

4 + 12 =