Tvistemål

Advokat för tvistemål

Både som privatperson och som företag kan man bli indragen i en civil tvist. Det kan vara fråga om att man har köpt eller sålt en bostad och det efter köpet upptäcks fel som köparen inte hade räknat med. Köparen kan då ställa krav på nedsättning av priset eller vid allvarliga fel, hävning av köpekontraktet. Det kan uppstå tvister mellan hantverkare och konsument om fel i det utförda arbetet, hantverkarens dröjsmål eller betalning av det överenskomna priset.

På Advokatfirman Fernvall i Malmö och Lund handlägger vi tvistemål inom flera områden. Har Du hamnat i en tvist är det viktigt att konsultera en advokat innan Du ger in en ansökan om stämning till domstol eller svarar på en stämning som har utfärdats mot Dig.

Tvistemål Advokat i Malmö & Lund

Att processa i domstol är ofta väldigt kostsamt. I normalfallet måste dessutom den som förlorar målet ersätta motparten för dennes rättegångskostnader. I många fall har Du dock rätt till ersättning genom en rättsskyddsförsäkring som täcker både egna och, om Du förlorar, motpartens rättegångskostnader. Vi hjälper alltid till med att undersöka möjligheterna till rättskyddsersättning.

Tvistemål av känslig natur

Om man driver näringsverksamhet är det ibland oundvikligt att man hamnar i tvister med kunder, leverantörer eller partners. Det är viktigt att man har bra avtal med sina affärsrelationer, men det är inte alltid en garanti för att undvika tvister. Vi har stor erfarenhet av tvistelösning både i domstol och utanför.

Ofta täcks rättegångskostnaderna av Er rättskyddsförsäkring.

Tvist om fordran

Vi hjälper dig att på ett kostnadseffektivt sätt driva in fordringar. Många gånger går tvister med kunder eller leverantörer att lösa utan att man vidtar några rättsliga åtgärder. Det är viktigt att hantera ärenden om obetalda fordringar hos samarbetspartners och kunder med försiktighet. Oftast vill man fortsätta ha en affärsrelation med motparten även efter avslutat ärende.

Genom vår effektiva inkassohantering kan vi hjälpa Dig och Ditt företag att förbättra likviditeten, både genom att driva in fordringar men även genom att arbeta förebyggande och undvika kreditförluster.

Vi har möjlighet att driva in fordringar i hela Norden.

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa Dig och Ditt företag när det kommer till tvistemål.

Advokatfirman Fernvall, 040- 18 20 40, info@fernvall.se

Advokatfirman Fernvall
Södra Förstadsgatan 32
211 43 Malmö

Mail: info@fernvall.se
Telefon: 040 – 18 20 40
Telefon:  040 – 627 84 30
Fax: 040 – 627 84 39

 

Skicka din fråga så tar vi kontakt så fort vi kan !

5 + 14 =