Misstänkt för brott

Som misstänkt för brott har du alltid rätt att biträdas av advokat vid polisförhör och rättegång. Ofta har du rätt att få en offentlig försvarare förordnad för dig. Du har alltid rätt att framföra önskemål om vem du vill ska förordnas som försvarare för dig. Om du vill att någon av byråns advokater förordnas som försvarare för dig ska du uppge vårt namn till polis eller åklagare. Därefter är det tingsrätten som förordnar den försvarare för dig som du begär.

Som misstänkt bör du i princip aldrig delta i polisförhör utan att biträdas av advokat. Ett bra försvar ska byggas tidigt i processen. Polisens utredare är ofta särskilt utbildade och har stor erfarenhet av att hålla förhör. För de allra flesta är ett polisförhör en ny och ovan situation. Oavsett hur du ställer dig till de anklagelser som riktas mot dig är det viktigt att redan från början biträdas av en advokat med erfarenhet och kunskap inom brottmål.

Försvararen ser till att dina rättigheter som misstänkt blir tillvaratagna. Vi har en absolut tystnads- och lojalitetsplikt mot dig som klient. Vi får aldrig berätta för någon utomstående vad som framkommer i enskilda samtal med dig.

 

Advokaterna på byrån har många års erfarenhet av arbete som offentliga försvarare i olika typer av brottmål, även mål gällande ekonomisk brottslighet. Kontakta oss för information och rådgivning.

Enligt de etiska regler som gäller för alla advokater är vår främsta plikt att visa trohet och lojalitet mot dig som klient. Vi är oberoende i förhållande till stat och myndigheter och vårt uppdrag går ut på att rådge dig och tillvarata dina intressen i brottmålsprocessen.

Kostnaderna för en offentlig försvarare betalas av staten. Under vissa förutsättningar kan du åläggas skyldighet att betala tillbaka hela eller delar av kostnaderna till staten.

 

Misstänkt för brott

Kontakta oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss per telefon eller boka tid för möte på något av våra kontor i Malmö eller Trelleborg. Vi iakttar folkhälsomyndighetens rekommendationer i anledning av covid 19 så att du som klient alltid kan känna dig trygg när du kommer på möte hos oss.

Advokaterna Fernvall Möller

 

KONTAKT

Advokaterna
Fernvall Möller

Västergatan 1
211 21 Malmö

Jörgen Kocksgatan 42, Trelleborg

TEL & E-POST

mail: info@fernvall.se
Telefon: 040 – 18 20 40

 

ADVOKATSAMFUNDET