Vi försvarar dig

Oavsett om du är misstänkt för brott eller om du har blivit utsatt för brott så biträder vi dig, tillvaratar dina rättigheter och bevakar dina intressen. Vi vägleder dig genom hela brottmålsprocessen. Vi närvarar alltid tillsammans med dig vid förhör och eventuella domstolsförhandlingar. 

Att genomgå en rättsprocess är ofta påfrestande, oavsett vilken sida av processen man befinner sig på. Under förundersökningens gång dyker vanligtvis ett stort antal frågor upp både som målsägande och misstänkt. Vikten av att ha en erfaren, kunnig och engagerad advokat vid sin sida redan från förundersökningens början kan inte nog understrykas. Vårt råd är att du aldrig som misstänkt för brott ska närvara i polisförhör utan att ha en försvarsadvokat vid din sida.

Byråns advokater har erfarenhet av alla typer av brottmål. Vi har företrätt personer både som varit utsatta för och som varit misstänkta för allvarlig brottslighet. På byrån har vi också erfarenhet av arbete med personer som varit misstänkta för komplicerad och allvarlig ekonomisk brottslighet.

Vår främsta plikt som advokater är att visa trohet och lojalitet mot dig som klient. Vi är oberoende i förhållande till stat och myndigheter. Vi företräder dig och tillvaratar dina intressen inom ramen för gällande rätt och god advokatsed. Vi har fullständig tystnadsplikt i förhållande till dig som klient. Utan ditt uttryckliga medgivande får vi inte berätta för någon att du är klient hos oss. Hos oss kan du vara trygg med att just dina intressen tillvaratas professionellt och med erforderlig diskretion och att uppdraget hanteras med omsorg och noggrannhet från vår sida.

Tillsammans med dig lägger vi upp strategin för hur just ditt mål ska bli så bra som möjligt utifrån rådande förutsättningar och din situation. Vi informerar dig om vilka rättigheter du har som misstänkt och som målsägande under förundersökningen och vid rättegången. Vi arbetar ihärdigt för att dina rättigheter ska tillvaratas.

 

Vi försvarar dig

Kontakta oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss per telefon eller boka tid för möte på något av våra kontor i Malmö eller Trelleborg. Vi iakttar folkhälsomyndighetens rekommendationer i anledning av covid 19 så att du som klient alltid kan känna dig trygg när du kommer på möte hos oss.

Advokaterna Fernvall Möller

 

KONTAKT

Advokaterna
Fernvall Möller

Västergatan 1
211 21 Malmö

Jörgen Kocksgatan 42, Trelleborg

TEL & E-POST

mail: info@fernvall.se
Telefon: 040 – 18 20 40

 

ADVOKATSAMFUNDET