Utsatt för brott

Om du har blivit utsatt för brott har du ofta rätt att få ett målsägandebiträde förordnat för dig. Målsägandebiträdets uppdrag går bl.a. ut på att bistå dig under hela rättsprocessen, att närvara tillsammans med dig vid förhör och att hjälpa dig att driva eventuell skadeståndstalan mot den som utsatt dig för brott. Målsägandebiträdet ser till att dina rättigheter blir tillvaratagna såväl under förundersökningen som vid en eventuell rättegång.

Om man har blivit utsatt för ett brott är det vanligt att känna obehag och oro under förundersökningen och den rättsliga processen i domstol. Det är viktigt att få stöttning av ett målsägandebiträde som har kunskap och erfarenhet av brottmål, som kan förklara vad som sker i processen och som kan ge goda juridiska råd baserade på kunskap och erfarenhet. Tillsammans med polis och brottsutredare hjälper vi dig att se till att eventuella skador dokumenteras, att relevanta vittnen hörs och att alla omständigheter av betydelse i just ditt ärende kommer fram.

 

Advokaterna på byrån har många års erfarenhet av arbete med både vuxna och barn som har blivit utsatta för brott. Du har alltid rätt att själv begära att en viss advokat utses som målsägandebiträde för dig. Önskar du biträdas av någon av byråns advokater ska du berätta det för polis eller åklagare så tidigt så möjligt i rättsprocessen.

Kostnaderna för målsägandebiträdet betalas av staten. Du behöver alltså själv inte betala kostnaderna.

 

Utsatt för brott

Kontakta oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss per telefon eller boka tid för möte på något av våra kontor i Malmö eller Trelleborg. Vi iakttar folkhälsomyndighetens rekommendationer i anledning av covid 19 så att du som klient alltid kan känna dig trygg när du kommer på möte hos oss.

Advokaterna Fernvall Möller

 

KONTAKT

Advokaterna
Fernvall Möller

Västergatan 1
211 21 Malmö

Jörgen Kocksgatan 42, Trelleborg

TEL & E-POST

mail: info@fernvall.se
Telefon: 040 – 18 20 40

 

ADVOKATSAMFUNDET