Sara Möller

Advokat

E-post: sara@fernvall.se

Mobil: 0707-65 20 09

Sara är inriktad på brottmål och företräder personer både som varit utsatta för och som är misstänkta för brott. Efter erlagd juristexamen år 2006 vid Lunds universitet arbetade Sara under många år vid domstol. Tjänstgöringen i domstol och den processvana som det medför är en erfarenhet som Sara har stor nytta av i sitt arbete som advokat.

Sara har arbetat vid advokatbyrån sedan år 2014 och är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan år 2017.

Sara åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Kontakta oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss per telefon eller boka tid för möte på något av våra kontor i Malmö eller Trelleborg. Vi iakttar folkhälsomyndighetens rekommendationer i anledning av covid 19 så att du som klient alltid kan känna dig trygg när du kommer på möte hos oss.

Advokaterna Fernvall Möller

 

KONTAKT

Advokaterna
Fernvall Möller

Västergatan 1
211 21 Malmö

Jörgen Kocksgatan 42, Trelleborg

TEL & E-POST

mail: info@fernvall.se
Telefon: 040 – 18 20 40

 

ADVOKATSAMFUNDET